plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd

Algemene informatie over molenfabrikanten

Bosman, Piershil

Star windmotoren/ Brinkmann & Niemeijer

Aeolus/ ENWF/ Stoomsmederij Loning

Bakker, IJlst

W. Peetoom, Andijk

Kramer, Zaandam

Herkules Metallicus

Lubbert van der Laan, Garijp

Kramer & Zn., Neck

Energie

Scheepswerf- en machinefabriek ’t Hondbosch, C. Bosman, Alkmaar

Agricco-Werkspoor

Hertog, Moerkapeller

Stuur een reactie
Colofon en copyrights