plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.1517
aanduidingPolder Laag Bilwijk, onderdeel
plaatsHaastrecht
gemeenteKrimpenerwaard
provincieZuid-Holland
locatie RD X 112779, Y 444786
N 51.989864, O 4.772513
   
standplaatsaan de Schenkelkade bij de Bergvliet
gebouwd 1916-1917
statusverdwenen
verdwenencirca 1970
2011 betonrestant verwijderd
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
leverancierR.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam
inrichtingVijzel 1 m Ø, lengte 2,40 m
raddiameter6,50 m
bladen21
plaatje
1. Detail van onderstaande foto
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 13776
   Geschiedenis / beschrijving
Deze bemaling in de polder Laag Bilwijk werd geplaatst op initiatief van de heer Voets.

De Herkules windmotor werd in 1916 in onderdelen via de weg en deels over water vanuit Duitsland aangevoerd. De fundering werd gemaakt door de Haastrechtse aannemer Henk Paul en metselaar Dorus Hooft, en steunt op 52 heipalen. Op 16 maart 1917 vond de proefmaling plaats in aanwezigheid van personeel van de firma Stokvis.

Gerrit Hol, van de molenaarsfamilie van de nabijgelegen wipmolens, bediende en onderhield 40 jaar lang de windmotor.

In de 1970-er jaren geraakte de windmotor door slecht onderhoud in verval en werd gesloopt. De fundering is nog aanwezig in de kaai.

Bronnen:
- "Het Vlistboek", Cor van Someren,1986.
- "De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland" deel III door L.F. Teixeira de Mattos, 1927. Verzameling H. van der Kaay.
-----

Volgens een omwonende heeft betonijzer tot 2011 boven het maaiveld uitgestoken. Omdat de boer die de kaai maait zijn maaier beschadigde, heeft eigenaar Het Zuid-Hollands Landschap de laatste restanten toen met een rupskraan laten verwijderen. Inderdaad is ter plekke de plek van de windmotor niet meer herkenbaar.
-----

Stokvis leverde een windmotor met een rad van 6½ m en een vijzel aan de Polder Hoog en Laag Bilwijk te Haastrecht, voor polderbemaling.
Bron: "Herkules Windmotoren", R.S. Stokvis & Zonen Ltd., Rotterdam, okt. 1917.
-----

Bij de sloop van het onderhuis werden de stalen tandwielen opgesteld in de tuin van de wipmolen van Hol. Later werden deze hergebruikt bij het bedrijfsklaar restaureren van de Zuidbroekse molen.
Jan Hofstra, 29 dec. 2015.

plaatje
2. Beide foto's uit genoemd boek van Van Someren
plaatje
3. Op de omloop staat molenaar Gerrit Hol
plaatje
4. Foto: M. Hooijberg, 18 mei 2012


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-08-01 12:00:00
Colofon en copyrights