plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.87
aanduidingJan Dirkspolder/ Jan Durkspolder
plaatsOudega/ Aldegea
gemeenteSmallingerland
provincieFryslân
locatie RD X 193360, Y 569544
N 53.111311, O 5.960073
   
standplaatsHeadammen (achter no. 2)
gebouwdvoor 1947
statusbestaand
functieinmaler natuurgebied
toestandgoed
maalvaardigja
  
   Constructie
beschrijvingMiddelgrote windmotor
fabricaatBakker, IJlst/ Adema, Wirdum
typeRecord
inrichtingVijzel
raddiameter8 m
bladen18
plaatje
1. Foto in boek Bergstra&Hengst, 1995
   Verwijzingen
inventarisnr.24 Bergstra&Hengst
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 11501
   Geschiedenis
Extra hoge toren en voorzien van dieselmotor als hulpbemalingsfunctie.
Bron: De windmotor als poldergemaal in Friesland, J. Bergsma en W.D. Hengst, 1995.

NB Het is niet helemaal zeker dat deze molen bedoeld werd.
-----

Tot 1989 was de Jan Durkspolder een zomerpolder, werd hij 's zomers bemalen op een peil van 2,20 -NAP. 's Winters stond het gebied onder water (kwel- en regenwater).
In het najaar van 1989 werden in het gebied van de Jan Durkspolder herinrichtingmaatregelen uitgevoerd in het kader van het herstelplan leefgebied otter. De bemaling werd stopgezet en het gemaal verwijderd. De polder kwam hierdoor grotendeels onder water te staan. Om het water goed vast te kunnen houden werden de buitenste kades verbreed en verstevigd.

Bron: It Fryske Gea.
-----

Volgens het boek van Bergstra & Hengst was het merk Record, fabricaat Bakker uit IJlst. Dat stond toen op de windvaan.
De windmotor is (rond 1989/1995?) door Adema te Wirdum nagenoeg herbouwd.
Volgens het DHM Molenbestand was dit oorspronkelijk een Herkules windmotor, dat staat nu op de windvaan.
   Aanvullingen
Poldergrootte 60 ha. Bron: waterstaatskaart Heerenveen West, herzien in 1947. Rij 6, kolom 14.
-----

De toren is geheel gegalvaniseerd en staat op een betonnen fundering. De staanders bestaan uit hoekprofielen van 9 cm breed. De breedte van de toren, onder bij de fundering is 2,48 m.
De fundering vormt ook gelijk twee ‘wangen’ van ca. 3,40 m lang en 69 cm dik, waartussen de water in- en uitlaat zit.
De windmotor is uitgerust met 2 windvanen.
Jan Wagenaar en Wim Mensinga, 16 feb. 2016.

plaatje
2. Foto: W. Jans, 2 sept. 2009
plaatje
3. Foto's: W. Jans, 29 dec. 2010
plaatje
4. Detail van bovenstaande foto
plaatje
5. Foto: Jan Wagenaar, 16 feb. 2016


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2017-11-10 00:00:00
Colofon en copyrights