plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.31
aanduidingWaterschap Scharnegoutum c.a., Groote Wierumerpolder, Greate Wierum
plaatsLytsewierrum/ Lutkewierum
(vh. Grootewierum)
gemeenteSúdwest-Fryslân
provincieFryslân
locatie RD X 173512, Y 565829
N 53.078981, O 5.663453
   
standplaatsaan de Nylânsdyk en de Oude Ried
gebouwd 1922
(zie Verwijzingen v. voorganger)
statusbestaand
eigenaarStichting Waterschapserfgoed
molenaarDick Sandberg, 0517-452272
  
   Constructie
omschrijvinggrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
leverancierStokvis, Rotterdam
inrichtingvijzel
raddiameter11 m
bladen30
torenhoogte14 m
plaatje
1. Foto: Willem Jans, 28 juli 2003
   Verwijzingen
voorgangerNederlandse Molendatabase, molen 03757 c
inventarisnr.04 Bergstra&Hengst
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen 11457
monumentnr.516360 (Monumentenregister RCE)
   Geschiedenis / beschrijving
Leeuwarder Courant, 10 aug. 1921:
"AANBESTEDING.
Het Bestuur van het waterschap "Scharnegoutum c.a." zal op Donderdag 17 November e.k. trachten aan te besteden:
a. Volgens bestek no. 5. Het bouwen van een windmotor, onderbouw op heifundeering, met gebouwtje, inlaatduiker en keerdammen van cementbeton in den z.g. Groote Wierumer Polder.
b. Volgens bestek no. 6. Het bouwen van een windmotor, onderbouw op heifundeering met gebouwtje in de z.g. Sneekerpolder.
De bestekken met teekeningen zijn tegen toezending van respectievelijk ƒ 4 en ƒ 3 te verkrijgen ten kantore van den opzichter A. Hoekstra, Kruizebroederstraat te Sneek."
-----

De grote windmotoren van het merk "Herkules Metallicus Windturbine" werden in Duitsland gefabriceerd door de "Vereinigte Windturbine Werke AG" te Dresden. De molen werd geïmporteerd door de Rotterdamse handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen Ltd. en in 1922 opgebouwd voor de bemaling van de "Groote Wierumerpolder". De molen werd gebouwd tezamen met de bestaande windmotor onder Tirns (Tirnserpolder) en de windmotor van de Sneekerpolder. Het rad heeft een diameter van 11 meter en is voorzien van 30 bladen.
Bron (vh.): DHM Molenbestand.
-----

Al in 1931 was deze windmotor een van de eerste waar een elektromotor als hulpaandrijving werd geplaatst.
Bron: "Windmotoren: technische aspecten en fabrikanten", art. door Jan Hofstra in Molinologie nr. 46, 2016, blz. 33.
-----

Nadat de drie windmotoren in bedrijf kwamen, verkocht het waterschap op 22 augustus 1922 36 oude molens voor afbraak.

In 2008 werd de windmotor met zeven andere door het Wetterskip Fryslân overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed.

Via Van Reeuwijk bouwmeester kwam dec. 2013 subsidie beschikbaar voor een algemene restauratie van deze windmotor.
Bron: Facebookpagina Van Reeuwijk bouwmeester.

Het onderhuis was toen alweer grijs/wit geschilderd in plaats van lichtblauw/wit.

Op foto's uit 1980 is het onderhuis grijs/wit geschilderd en heeft het windrad 20 bladen.
Op foto's uit 2003 is het onderhuis lichtblauw/wit geschilderd en heeft het windrad 30 bladen.
   Aanvullingen
Poldergrootte 105 ha, peil -0,85 m. Bron: waterstaatskaart Sneek Oost, herzien in 1947-1949. Rij 10, kolom 14.
-----

De windmotor heeft een onderbouw van hetzelfde model als bij dbnr. 37, met daarin ook een soortgelijke gedenksteen. Wel hebben ze elk hun eigen kleurstelling. Het bordes in de toren zit bij deze windmotor wat hoger dan bij dbnr. 31.
Het betonnen onderbouw-huis heeft onder bij de fundering een breedte van ca. 5,20 m.
Jan Wagenaar, 18 mei 2016.

plaatje
2. Foto: Willem Jans, 28 juli 2003
plaatje
3. Foto: Mark Ravesloot, 19 juni 2009
plaatje
4. Foto: Wim Mensinga, 24 feb. 2016
plaatje
5. Foto: Jan Wagenaar, 18 mei 2016


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2023-11-18 12:54:49
Colofon en copyrights