plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.19
aanduidingPolder de Daalmeer
plaatsAlkmaar
(vh. Koedijk)
gemeenteAlkmaar
provincieNoord-Holland
locatie RD X 112959, Y 520831
N 52.673304, O 4.765641
   
standplaatsaan de noordkant van de polder
gebouwd 1917
(zie Verwijzingen v. voorganger)
statusverdwenen
verdwenenvoor 1951
  
   Constructie
omschrijvinggrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
leverancierR.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam
inrichtingvijzel
raddiameter8 m
bladen27
plaatje
1. Detail van onderstaande foto
   Verwijzingen
voorgangerNederlandse Molendatabase, molen 01082 a
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen 13527
   Geschiedenis / beschrijving
De molen van de Daalmeer werd gesloopt in 1917 en vervangen door een windmotor die vanaf het begin was uitgerust met een elektromotor als hulpkracht. De Herkules windmotor had een rad van 8 m diameter en een vijzel.

Het water uit de Oudie stroomde door grondduikers naar de Mare of Marewaardpolder, en vandaar weer door grondduikers naar de Daalmeer. De totale oppervlakte bedroeg 129 ha.
De Daalmeer werd in 1936 bemalen door een windmotorinstallatie, waarvan de vijzel zonodig werd aangedreven door een draaistroom-elektromotor. Deze sloeg het water uit op de boezem van de polder Geestmerambacht.

In 1949/1951 bedroeg de poldergrootte 100 ha, en was er geen windmotor maar elektrische bemaling.

Tegenwoordig ligt het gebied in de Almaarse nieuwbouwwijk Daalmeer. De omtrekken van de Daalmeer en de Mare zijn nog enigszins herkenbaar, de Oudie is weer onder water gezet.

Bronnen:
- "Herkules Windmotoren", R.S. Stokvis & Zonen Ltd., Rotterdam, okt. 1917.
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", derde uitgaaf, D. Kooiman, 1936.
- waterstaatskaart Alkmaar West, herzien in 1949, ged. bijgewerkt tot 1951.
- Informatie van Bart Slooten, 29 maart 2007.
   Aanvullingen
Bron van de foto: Historische Vereniging Sint Pancras.

plaatje
2. Foto: coll. Hist. Ver. Sint Pancras
plaatje
3. Zijaanzicht van de onderbouw (tek. R.S. Stokvis & Zn., 1917)
plaatje
4. Bovenaanzicht van de onderbouw (tek. R.S. Stokvis & Zn., 1917)


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2023-11-18 17:31:52
Colofon en copyrights