plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.1337
aanduidingPolder van Giekerk en Oenkerk
plaatsGytsjerk/ Giekerk
gemeenteTytsjerksteradiel
provincieFryslân
locatie RD X 187193, Y 584552
N 53.246574, O 5.869469
   
gebouwd 1910
(zie Verwijzingen v. voorganger)
statusbetonrestant
verdwenen 1938
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
leverancierR.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam
inrichtingVijzel
raddiameter5,5 m
plaatje
   Verwijzingen
voorgangerDatabase van Verdwenen Molens, dbnr. 2435
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 13771
   Geschiedenis / beschrijving
Rond 1921 werd een windmotor bij de houten molen geplaatst en in 1925 een elektrisch gemaal. Hierdoor kon de windmotor in 1938 ook verdwijnen.
Bron: onbekend.
-----

De firma Stokvis leverde in 1910 aan Mr. J. van Welderen Baron Rengers te Leeuwarden, een windmotor met een rad van 5½ m en een vijzel voor een polder te Oenkerk.

"De Heer J.L. DE VRIES, Architect te Leeuwarden, schrijft ons:
Leeuwarden, 12 Juni 1911.
Het doet mij genoegen U te kunnen mededelen, dat de HERKULES WINDMOTOR door U in 1910 geleverd aan den Hoogwelgeb. Heer Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers te Leeuwarden en onder mijn toezicht geplaatst in den polder te Oenkerk uitstekend voldoet. De motor is in alle deelen soliede, de bediening zoo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk. Bij het in werking stellen stond de polder voor een groot deel onder water. Wij lieten den motor dag en nacht doorwerken, geheel zonder toezicht en binnen een week was de polder droog.
Den geheelen winter en voorjaar heeft de motor verder uitstekend gewerkt, er haperde nooit iets en alles ziet er best uit. Vrijmoedig kan ik den HERKUES WINDMOTOR voor het drooghouden van polders een ieder aanbevelen."

Bron: "Herkules Windmotoren", R.S. Stokvis & Zonen Ltd., Rotterdam, okt. 1917.

plaatje
plaatje
plaatje
4. Foto's: MHO, 26 dec. 2014


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2022-08-05 10:15:55
Colofon en copyrights