plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.126
aanduidingDe Bildtpollen
plaatsOudebildtzijl/ Ouwe-Syl
gemeenteWaadhoeke
provincieFryslân
locatie RD X 175856, Y 592542
N 53.318924, O 5.700163
   
gebouwd 1912
(zie Verwijzingen v. voorganger)
statusverdwenen
verdwenenvoor 1950 gemotoriseerd
1952 afgebroken
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
inrichtingVijzel
raddiameter7,5 m
plaatje
   Verwijzingen
voorgangerDatabase van Verdwenen Molens, dbnr. 11334
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 13854
   Geschiedenis / beschrijving
De firma Stokvis leverde een Herkules windmotor voor polderbemaling met een raddiameter van 7½ m en een vijzel aan E.C. Slim te Sint Annaparochie.
Bron: Herkules Windmotoren, R.S. Stokvis & Zonen Ltd., Rotterdam, okt. 1917.

NB Het is in het geheel niet zeker of deze informatie bij dit record hoort.
Red.
-----

Uit correspondentie van het Waterschap De Bildtpollen in 1951 [archief waterschap De Bildtpollen, inv.nr. 47] blijkt dat de windmotor in 1912 werd geplaatst. Op de tweede editie van de Waterstaatskaart Harlingen Oost (herzien in 1938 en bijgewerkt tot 1942) staat dat de windmotor een raddiameter had van 7,5 m.

Eind jaren veertig werd de molen gerepareerd en hersteld.

In 1952 bestond de molen uit een betonnen voet, de vijzel, de omloop en de ombouw. De molen werd toen aangedreven door een dieselmotor in een aangrenzend gebouwtje. Misschien was de toevoeging van de dieselmotor de bedoelde herstelling eind jaren veertig, waarmee het rad van de windmotor overbodig werd. Het rad van de windmotor werd in 1952 niet met naam genoemd en was waarschijnlijk niet meer aanwezig.

In 1952 werd de molen aangekocht door het Ministerie van Oorlog, met als doel een luchtwachttoren op de onderbouw/ fundering van de voormalige windmotor op te richten. De vergunningaanvraag voor de bouw van de luchtwachttoren dateert van 1953. De toren werd 8,42 m hoog.
De luchtwachttoren maakte onderdeel uit van het Korps Luchtwacht Dienst (KLD) en had als postnaam 6C2 Nieuwe Bildtdijk. Het doel was het waarnemen van laagvliegende vijandelijke vliegtuigen -- het was de tijd van de Koude Oorlog. De heer J. Koehoorn uit Oude Bildtzijl was rond 1956 postcommandant van deze luchtwachtpost.

In 1968 werd het KLD in de noordelijke kuststreek opgeheven en kwam de functie als luchtwachttoren te vervallen. In 1969 verkocht de Inspecteur der Domeinen de luchtwachttoren voor afbraak, en in maart 1969 werd die dan ook afgebroken.

Onderzoek door/ informatie van Sandra van Lochem, 5 maart 2014.
   Aanvullingen
Poldergrootte 435 ha. Bron: waterstaatskaart Harlingen Oost, herzien in 1938, bijgewerkt tot 1942. Rij 8, kolom 16.


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-08-01 12:00:00
Colofon en copyrights