plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
Zoekresultaat: 2 molens
plaatje Birstumermeer
      (4392)
 Nes
      Fryslân
windmotor (verdwenen)
plaatje Polder Kliensma
      (825)
 Nes
      Fryslân
middelgrote windmotor (betonrestant)
Stuur een reactie
Colofon en copyrights