plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
Zoekresultaat: 3 molens
plaatje Waterschap De Oosterwierumer Oudvaart, Schillaardermolen
      (560)
 Mantgum
      Fryslân
Grote windmotor (verdwenen)
plaatje Waterschap De Oosterwierumer Oudvaart, Makkumermolen
      (171)
 Boazum/ Bozum
      Fryslân
Zeer grote windmotor (verdwenen)
plaatje Waterschap De Oosterwierumer Oudvaart
      (48)
 Britswert/ Britswerd
      Fryslân
Middelgrote windmotor (betonrestant)
Stuur een reactie
Colofon en copyrights