plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.68
aanduidingDe Zeven Grietenijen en de Stad Sloten, De Mokkebank
plaatsMirns/ Murns
gemeenteDe Fryske Marren
provincieFryslân
locatie RD X 159407, Y 540916
N 52.855410, O 5.452636
   
standplaatsbezuiden de Wieldyk
gebouwdna 1932
statusbestaand
eigenaarStichting Waterschapserfgoed
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
fabricaatBakker, IJlst
typeRecord
leverancierFa. Bakker, IJlst
inrichtingwaaierpomp
raddiameter3,20 m
bladen12
plaatje
1. Foto: Van Reeuwijk bouwmeester, 26 nov. 2011
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 11485
monumentnr.513663 (Monumentenregister RCE)
   Geschiedenis / beschrijving
Deze kleine windmotor staat tussen Mirns en Laaksum bij de Wieldyk aan de IJsselmeerkust en werd omstreeks 1920 gebouwd. Hij staat bij een vogelkijkhut van Staatsbosbeheer in het natuurgebied De Mokkebank.
De molen werd na de afsluiting van de Zuiderzee gebouwd voor het bemalen van een in de voormalige Zuiderzee gelegen zomerpolder. Deze molen is de enige overgebleven Friese molen die buitendijks land direct bemaalt op het IJsselmeer.

De stalen toren staat in een uit rode baksteen opgetrokken funderingsbak, voorzien van houten deksels. In de funderingsbak is een stalen waaierpomp aangebracht, voorzien van een houten opleiderpijp met een houten terugslagklep. Aan de polderzijde is een stalen kroosrek aangebracht. De molen bemaalt de zomerpolder van het natuurgebied "De Mokkebank" en maalt direct op het IJsselmeer. Naast de molen liggen nog restanten van de oude houten paalschermen, versterkt door zwerfkeien (deze hadden een waterkerende funktie voor de afsluiting van de Zuiderzee). De toren heeft een ladder en een eenvoudige stelling bestaande uit stalen liggers, een houten dek en een stalen hekwerk. Aan de bovenzijde van de toren is een stalen motorlichaam aangebracht. Het windrad heeft een diameter van 3,20 meter en telt twaalf gegalvaniseerde stalen bladen. Het rad bestaat uit zes straalarmen, waartussen segmenten met elk twee bladen; deze zijn verbonden door twee ringen. De molen is voorzien van één vaan voor zelfregeling naar windrichting. In de funderingsput is nog een elektrisch gedreven pomp geplaatst van het fabricaat Bosman, deze is in staat de polder te bemalen.

In 2008 werd de windmotor met zeven andere door het Wetterskip Fryslân overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. Daarna werd hij gerestaureerd.
   Aanvullingen
Poldergrootte 14 ha. Bron: waterstaatskaart Sneek-Stavoren, herzien in 1948. Rij 23, kolom 20.

plaatje
plaatje
3. Foto's: W. Jans, 11 juni 2007. Let op het gevaarlijke stuk ijzer dat in het hout gespiesd staat!
plaatje
plaatje
5. Foto's: Van Reeuwijk bouwmeester, 26 nov. 2011


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-08-01 12:00:00
Colofon en copyrights