plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.439
aanduidingPolder Linker
plaatsSurhuizum
gemeenteAchtkarspelen
provincieFryslân
locatie RD X 210810, Y 581661
N 53.218653, O 6.222730
   
standplaatsSurhuizumermieden
gebouwd 1939 ?
statusbetonrestant
verdwenenvoor 1970
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
raddiameter5 m
plaatje
1. Foto: Ronald Bakker, 24 jan. 2021
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 14514
   Geschiedenis / beschrijving
Nieuwsblad van Friesland, 28 juni 1939:
"Windmotor in het waterschap "Stroobos".
FRIESCHE STROOBOS, 26 Juni. In de heden alhier onder voorzitterschap van den heer P. Kuipers gehouden buitengewone vergadering van ingelanden van het waterschap "Stoobos" is in behandeling genomen een voorstel tot plaatsing van een windmotor in het Zuidelijk gedeelte van dit waterschap. Deze windmotor moet dienen als hulpgemaal voor een laag gelegen complex land. Na breedvoerige bespreking is besloten behoudens goedkeuring van Ged. Staten een dergelijk gemaal aan te schaffen. Het bestuur is gemachtigd tot het aangaan van een geldleening."

NB Het is niet zeker dat de locatie van dit record betreft, maar de weergave op de waterstaatskaart van 1942-1948 (zie uitsnede hieronder, letter h) is de basis voor onze aanname.
-----

De fundering is deels nog aanwezig. De vreemde rechthoekige vorm zou erop kunnen duiden dat er tijdens of na de windbemaling (ook) een gemaaltje heeft gestaan.
   Aanvullingen
Poldergrootte 20 ha. Bron: waterstaatskaart Leeuwarden Oost, herzien in 1942, gedeeltelijk bijgewerkt tot 1948. Rij 19, kolom 11.

plaatje
2. Uitsnede waterstaatskaart 1948. Deze molen aangeduid met h
plaatje
plaatje
plaatje
5. Foto's: Ronald Bakker, 24 jan. 2021


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-08-01 12:00:00
Colofon en copyrights