plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.4230
aanduidingZaagmolen van Derk Bolt
plaatsMeeden
gemeenteMidden-Groningen
provincieGroningen
locatie RD X 257564, Y 573661
N 53.139873, O 6.919953
   
standplaatsaan de Hereweg, geschat
gebouwd 1894
statusverdwenen
verdwenen 1905 verbrand
functiezaagmolen
  
   Constructie
omschrijvingmiddelgrote windmotor
plaatje
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen 10844
   Geschiedenis / beschrijving
Advertentie in Nieuwsblad van het Noorden, 1 jan. 1905:
"Een Windmotor, ong. 6 meter in diameter, aan de stoomwagenmakerij van D. Bolt te Meeden."

Eigenaar Derk Bolt, wagenmaker (stelmaker).
Afgebrand op 18 juni 1905.
De wagenmakerij van de Gebr. Kuiper brandde eveneens af, met een woonhuis.

Provinciale Drentsche en Asser Courant, 20 juni 1905:
"Te Meeden zijn hedenmiddag 10 uur drie huizen afgebrand. De brand is ontstaan in de stoomhoutzagerij en wagenmakerij van Bolt; daarna vatte vuur de wagenmakerij van Gebr. Kuiper en daarna van Beishuizen, mede bewoond door Jager. Alles ging in vlammen op. Ook de windmotor is verbrand, die toebehoort aan Bolt. Alles is verzekerd."

Aanvulling in Algemeen Handelsblad, 20 juni 1905:
" ... Daar er geen water was, kon de spuit weinig uitrichten."

Haarlem's Dagblad, 21 juni 1905:
"Te Meeden zijn Maandagochtend afgebrand de stoomschutzagerij en de windmolen van Bolt, de wagenmakerij van de gebroeders Kuiper en een aangrenzend gebouw bewoond door twee gezinnen.
Nader meldt men nog:
De brand te Meeden was van vrij grooten omvang. Van den wagenmaker Holt zijn de geheele wagenmakerij, de stoomhoutzagerij met machinekamer, de groote windmotor en de houtschuur totaal afgebrand. Alles was verzekerd bij de Onderl. Gron. Maatschappij, voor ƒ 10.000.
De wagenmakerij er naast van Gebr. Kuiper, is ook geheel afgebrand. De twee daaropvolgende huizen bleven behouden, doch het derde is mede afgebrand. Alles was verzekerd, doch zeer laag, bij de maatschappij De Jong en Co., Brussel en de Zaan. Van geen der inboedels is iets gered."

De wagenmakerij van Bolt werd voortgezet met stoomaandrijving.
   Aanvullingen
Niet op een kaart aangetroffen.
-----

De molen in Meeden stond vermoedelijk aan de Hereweg. In een oude krant [Leeuwarder Courant, 21 juni 1905] wordt genoemd dat de 100 meter verderop staande boerderij van dhr. Edzes gespaard bleef. Die boerderij heette de Goare en heeft als adres Hereweg 87, het is nu een monument.
Pien Steringa, 27 maart 2023.

Naar aanleiding van bovenstaande schatten wij de locatie ca. 100 ten oosten van Hereweg 87 in, aangezien ten westen grote boerderijen stonden en staan.
Red.


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2023-04-30 17:24:30
Colofon en copyrights