plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.26
aanduidingGroote Wester Gerslootpolder/ Waterschap Ymedam, windmotor Molkwerum/ Molkwar
plaatsMolkwerum/ Molkwar
gemeenteSúdwest-Fryslân
provincieFryslân
locatie RD X 158360, Y 546169
N 52.902621, O 5.437142
   
standplaatsJ. Boerskanaal zz.
gebouwd 1925
(zie Verwijzingen v. voorganger)
statusbestaand
eigenaarMolenstichting Súdwest-Fryslân
  
   Constructie
omschrijvinggrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
leverancierStokvis, Rotterdam
inrichtingvijzel opv.h. 2,20 m, cap. 8 m3/min.
raddiameter12 m
bladen30
torenhoogte12 m
plaatje
1. Foto: Willem Jans, 28 juli 2003
   Verwijzingen
voorgangerNederlandse Molendatabase, molen 03145 b
inventarisnr.11 Bergstra&Hengst
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen 11463
monumentnr.386776 (Monumentenregister RCE)
   Geschiedenis / beschrijving
Deze windmotor is de opvolger van een achtkante molen, die in 1854 gebouwd was en in 1925 werd gesloopt. De windmotor werd geïnstalleerd door het Landbouwhuis te Sneek.
In het beton van de waterlopen werd puin verwerkt dat vrijkwam door de sloop in 1925 van het oude stoomgemaal Ymedam, 2 km ten zuidwesten van de windmotor. Dit stoomgemaal was al voor 1853 gesticht om het Flait droog te malen, en kon naast water malen ook hout zagen, olie slaan en run verwerken.

Rond 1987 werd in ruilverkavelingsverband naast de windmotor een volautomatisch elektrisch gemaal geplaatst.

Deze windmotor werd in 1994/1995 geheel gerestaureerd.

Rond november 2010 werd deze molen nogmaals grondig onderhanden genomen: hij stond zonder roos, windvaan en tandwielhuis, deze werden gerestaureerd in Winsum.
Besloten werd om alle bladen te vervangen door nieuwe omdat restauratie ervan te prijzig werd. De oude bladen liggen nu in opslag in Emmen in afwachting van restauratie (d.h.z.) en zullen t.z.t. op de windmotor van de Groote Veenpolder worden gemonteerd.
Na voltooiing van de restauratie werd op 6 oktober 2011 de molen weer in bedrijf gesteld.

Bronnen:
- "Windmotoren in Friesland", art. door Hans de Vries in Wiek en rad, orgaan van de Stichting 'De Overijsselse Molen', maart 2004.
- Nieuwsbrief nr. 22 van molen "De Rietvink" te Nijetrijne.
- Nieuwsbrief nr. 23 van molen "De Rietvink" te Nijetrijne, 14 aug. 2011.
- website Molenstichting Súdwest-Fryslân.
- "Windmotoren: technische aspecten en fabrikanten", art. door Jan Hofstra in Molinologie nr. 46, 2016, blz. 35.
   Aanvullingen
Bron: waterstaatskaart Sneek-Stavoren, herzien in 1948. Rij 17, kolom 19.

plaatje
2. Dia: Jacques Tersteeg, 2 mei 1992
plaatje
3. Foto: Willem Jans, 9 dec. 2006
plaatje
4. Foto: Beate Winkler, aug. 2009
plaatje
5. Foto: Leo van der Drift, 23 april 2010


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2023-11-18 16:03:02
Colofon en copyrights