plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2356
plaatsPoederoijen
gemeenteZaltbommel
provincieGelderland
locatie RD X 131391, Y 424902
N 51.812246, O 5.044841
   
gebiedBenedenwaarden
standplaats0,3 km O van de bocht in de Munnikenlandse Waalkade
statusverdwenen
functieop peil houden van de uiterwaarden
toestandslecht
maalvaardignee
eigenaarD.G. Duijzer/ Polderdistrict Groot Maas en Waal
  
   Constructie
omschrijving ijzeren weidemolen
fabricaatBosman, Piershil
typeA-Ford
inrichtingwaaierpomp
plaatje
1. Foto: website Wilhelminasluis, maart 2015
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 11606
verplaatst naar(naamloos), Poederoijen, dbnr. 1742
   Geschiedenis / beschrijving
Deze weidemolen staat aan de noordzijde van de Munnikenlandse Waalkade, buitendijks. De metalen molen voor het op peil houden van de waterstand buiten het Munnikenland, bestaat uit een metalen vakwerkmast, beëindigd met een rad met vier vanen en twee windrichters, één horizontaal en één verticaal.

Waardering:
- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling. Tevens vanwege een constructiewijze, die vernieuwend is voor de tijd van ontstaan.
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied en waarin het een beeldbepalende rol speelt. Tevens van bijzondere betekenis voor het aanzien van het buitengebied van de gemeente en van de Bommelerwaard als geheel: de molen refereert naar de waterstaatkundige toestand en het op peil houden daarvan.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en verschijningsvorm, welke verbonden zijn met een technische ontwikkeling.

Bron: Monumentenregister.nl.

Sinds 2001 was de molen een rijksmonument, nummer 523394. In monumentenregister ten onrechte onder Brakel vermeld.
-----

Omdat deze locatie wordt vergraven voor uitbreiding van de capaciteit van de Waal, zal de molen worden verplaatst naar de parkeerplaats bij Slot Loevestein, 1,3 km westelijk.
"De molen zal geen waterstaatkundige functie krijgen; die had hij overigens ook niet op de oude locatie. Bovendien is de molen erg verroest en zit het draaiwerk vast. Bezien wordt of restauratie mogelijk is, zodat de molen in ieder geval weer kan draaien. Over enkele dagen heeft men daarover een afspraak met de firma Bosman die in het verleden veel van dergelijke molens heeft gebouwd. Het sluisje zal met alle toebehoren, inclusief onderliggende pomp en fundering, worden verplaatst, maar op de nieuwe locatie evenmin meer functioneel zijn."
Bron: documenten op Cluster 9 Bosmanmolen, informatie prov. Gelderland 5 sept. 2014.

NB In de aanvragen en vergunningen is verwarring tussen twee molens: deze buitendijks benoorden de Monnikenlandse Waalkade (monumentnr. 523394), en het Bakkermolentje in de Buitenpolder het Munnikenland bij de Nieuwendijk (monumentnr. 523393).
-----

De molen ligt momenteel voor restauratie bij Bosman in de werkplaats.
Cor Bus, 6 april 2015.
-----

De molen krijgt in juni 2015 een nieuwe bestemming bij de parkeerplaats van Slot Loevestein. Daarom heeft Bosman Watermanagement BV het bovenstel van de molen verwijderd en voor restauratie naar de werkplaats gebracht.
Bron: website Wilhelminasluis, Wiebe B. de Ringh, maart 2015.

plaatje
2. Foto: China Crisis, 13 juni 2011
plaatje
plaatje
4. Foto's: website Wilhelminasluis, maart 2015


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2022-08-03 18:46:36
Colofon en copyrights