plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2319
aanduidingWaterberging Schagerbrug
plaatsSchagerbrug
gemeenteSchagen
provincieNoord-Holland
locatie RD X 112945, Y 534520
N 52.796316, O 4.763687
   
gebiedDe Zijpe- en Hazepolder
standplaats0,7 km zuidoost van de brug over de Grote Sloot
gebouwd 2013
statusbestaand
functieleegmalen waterberging
toestandnieuw
maalvaardigja
eigenaarHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  
   Constructie
omschrijving ijzeren weidemolen
fabricaatBosman, Piershil
typeB4
fabr.nr.130157-2
inrichtingwaaierpomp
plaatje
1. Foto: MHO, 14 nov. 2014
   Verwijzingen
volgnr. Molenboeknieuw (Weidemolens in NH)
inventarisnr.112-534
   Geschiedenis / beschrijving
In veel afdelingen in de Zijpe is extra ruimte voor water nodig om wateroverlast-situaties te kunnen voorkomen. Dit is ook het geval in de afdelingen C (11,4 hectare) en D (0,9 hectare). Om deze wateroverlast te voorkomen heeft het hoogheemraadschap in afdeling C, direct ten zuiden van Schagerbrug, circa 17 hectare grond verworven.

Om het gebied is een kade aangelegd waarbinnen een "droge" waterberging (laag gelegen begreppeld grasland) ligt. Dit gebied kan agrarisch beheerd worden, maar kan bij wateroverlast worden gevuld vanuit een hoger gelegen peilgebied. Voor recreatie kunnen enkele percelen grasland in de winterperiode ook onder water komen te staan om in de toekomst als ijsbaan te gebruiken. Tevens zijn er recreatieve wandelpaden vanuit de bebouwing van Schagerbrug naar de sportaccommodatie en de Westfriese Omringdijk.

Eind 2012 werd het werk aanbesteed middels een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc). Het benodigde grondwerk en grondtransport werd begin oktober 2013 afgerond. De automatiseringswerkzaamheden waren in april 2014 afgerond. Waterberging Schagerbrug werd zaterdag 16 november 2013 feestelijk geopend.

Bron: website HHNK.

plaatje
plaatje
3. Foto's: MHO, 14 nov. 2014


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2022-08-05 14:28:47
Colofon en copyrights