plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2290
plaatsOostknollendam
gemeenteWormerland
provincieNoord-Holland
locatie RD X 115429, Y 504270
N 52.524658, O 4.804135
   
gebiedPolder Wormer, Jisp en Nek
standplaatsaan het Oudelandsdijkje ten noorden van Oostknollendam
statusverdwenen
verdwenencirca 1970
(zie Verwijzingen voor opvolger)
functieonderbemaling weiland
eigenaarFam. Bus
  
   Constructie
omschrijving houten weidemolen
fabricaatRem, Wormer
inrichtingwaaierpomp
plaatje
1. Foto: Allemolens.nl (uitsnede)
   Verwijzingen
volgnr. Molenboeknieuw (Weidemolens in NH)
inventarisnr.115-504 6
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 12869
opvolger(naamloos), Oostknollendam / Spijkerboor, dbnr. 1926
   Geschiedenis / beschrijving
Deze molen was van mijn opa en later van mijn vader, later is deze molen vervangen door een ander exemplaar (mijn vader denkt in 1970 omdat ik toen geboren ben). De oude molen werd dan vervangen door een opgeknapt exemplaar, een soort van ruilsysteem.

Op de foto is er een oude deur in de uitloop gezet want waarschijnlijk was de klep lek (wat veel bij deze molens voorkwam). Deze molen was gebouwd door Cees Rem, de vader van Wessel Rem.

De latere molen heb ik halverwege de jaren 1980 weer opgeknapt en hebben we begin jaren negentig vervangen door een Bosmanmolen welke er nog steeds staat. De houten molen is verhuisd naar Lienden in de Betuwe (zie dbnr. 1741), en hebben we destijds geplaatst in de tuin van de voormalige directeur van de landbouwhogeschool in Wageningen en staat daar nog steeds (raakt in verval, de heer van den Hoofdakker woont er al jaren niet meer). We hebben nog veel foto’s van deze molen, van het restaureren, weghalen en het plaatsen in Lienden, en ook van de feestelijke ingebruikname aldaar wat een hele happening was.
Cor Bus, 28 jan. 2013.

plaatje
2. Foto coll. Nico Varkevisser
plaatje
3. Foto: ingezonden


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-11-21 16:03:25
Colofon en copyrights