plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2176
adresHazeweg 1
plaatsCamperduin
gemeenteBergen
provincieNoord-Holland
locatie RD X 105645, Y 529220
N 52.748076, O 4.656256
   
gebiedVerenigde Harger- en Pettemerpolder
gebouwd 2013
(zie Verwijzingen v. voorganger)
(zie Verwijzingen voor afkomst)
statusbestaand
functieonderbemaling van enkele weilanden
toestandprima
maalvaardigja
eigenaarNatuurmonumenten
  
   Constructie
beschrijvingijzeren weidemolen
fabricaatBosman, Piershil
typeV-8
inrichtingwaaierpomp
bladen4
plaatje
1. Foto: Cor Bus, 10 aug. 2013
   Verwijzingen
voorganger(naamloos), Camperduin, dbnr. 2465
afkomstig van(naamloos), Uitdam, dbnr. 2175
volgnr. Molenboeknieuw (Weidemolens in NH)
inventarisnr.105-529 2
   Geschiedenis
Deze gereviseerde Bosman-molen (uit Uitdam) is op 8 augustus 2013 door Cor Bus geplaatst op een bestaande Bosman-fundering.

De oorspronkelijke molen was een in 1953 geplaatste Bosman A-Ford met 3 meter wiekenstel en 3 meter toren. Deze had origineel een geheel bronzen onderwerk (schoepenas en pompdekselbeugels) omdat het polderwater daar zouter is dan zeewater. Helaas was dit onderwerk niet meer aanwezig.

De fundatie is gerepareerd, waarna de gereviseerde Bosman V-8 werd geplaatst. Om molen en bezoekers te beschermen is er een kastanjehouten hek omheen geplaatst.
Het weidemolentje staat op het perceel het Verdolven End in de Harger- en Pettemerpolder. Dit perceel heet zo omdat men hier vroeger grond heeft afgegraven voor de Hondsbossche Zeewering. Het nieuwe molentje is volledig gefinancierd door Provincie Noord-Holland in het kader van het programma Ruimtelijke Kwaliteit als onderdeel van de aanpak van Zwakke Schakels.

Zie ook Natuurmonumenten, natuurgebied Harger- en Pettemerpolder.
   Aanvullingen
Ø 3 m, ashoogte 3,3 m. 4 windbladen en 2 vanen van aluminium.

plaatje
3. Foto: M. Haas, 8 aug. 2013
plaatje
4. Foto: Cor Bus, 10 aug. 2013
plaatje
5. Foto: Ben de Graaf Bierbrauwer, 30 nov. 2007


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2019-09-07 15:45:15
Colofon en copyrights