plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.107
aanduidingWindmotor Spannenburg
plaatsOosthuizen
gemeenteEdam-Volendam
provincieNoord-Holland
locatie RD X 128575, Y 510323
N 52.579856, O 4.997348
   
statusin opbouw/opslag
eigenaarMolenstichting Zeevang
  
   Constructie
omschrijvinggrote windmotor
fabricaatHerkules Metallicus
inrichtingVijzel
raddiameter7 m
bladen24
plaatje
   Verwijzingen
afkomstig vanWaterschap De Noedweg, Tjerkgaast/ Tsjerkgaast, dbnr. 1001
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 11464
   Geschiedenis / beschrijving
De in 1929 gebouwde molen is van het merk Herkules en stond tot 1993 in Spannenburg (gem. Skarsterlân, Friesland). Hij moest daar wijken voor de verbreding van het Prinses Margrietkanaal.
Medio 2004 werd bekend dat deze windmotor in Noord-Holland herbouwd zal gaan worden bij de huidige molen Etersheimerbraak bij Oosthuizen. Hij is door de gemeente Heerenveen aan de Molenstichting Zeevang geschonken en ligt momenteel in opslag. Wanneer de molenstichting gereed is met het interieur van molen Etersheimerbraak en de bliksemschuur (waarvan de officiële opening in mei of juni 2005 is gepland), zal begonnen worden met het derde project: de herbouw van de windmotor nabij de bestaande molen Etersheimerbraak en de nieuwe bliksemschuur, zodat daar hopelijk een heel fraai ensemble ontstaat van een Oud-Hollandse windmolen, een fraaie Waterlandse schuur en een grote windmotor.
Bron: DHM Molenbestand.
-----

De gedemonteerde windmotor ligt opgeslagen bij Fa. Overmars in Oosthuizen. De bedoeling was om hem in de Kleiput in de Etersheimerbraak te herbouwen, maar dat gaat niet lukken. Mogelijk zal hij nu buiten de Etersheimerbraak een stuk land van 25 ha achter De Klaverhoeve gaan bemalen.
Dhr. Vrolijk, 21 jan. 2011.
-----

De windmotor is die van de polder De Noedweg te Spannenburg (Fr.) die wijken moest voor de verbreding van het Prinses Margrietkanaal. Hij zou aanvankelijk in een parkje te Heerenveen worden opgebouwd, maar door allerlei verwikkelingen is daar niets van gekomen en via via is Molenstichting Zeevang de eigenares geworden. Hij zal herbouwd worden op het land van Jan Vrolijk, veehouder te Oosthuizen en hij zal komen te staan langs het natuurpad nabij de hoofdsloot De Wijzend, die langs zijn land ligt. De molen krijgt een echte taak, nl. de onderbemaling van 25 ha weiland. Er wordt momenteel een berekening gemaakt voor de sterkte van de fundering. Als we die hebben, komt er een begroting en met de begroting gaan we subsidiënten/sponsors zoeken. Voorts beginnen we dan met het vergunningentraject. Het zal dus nog wel enige tijd duren.
Bart Slooten, secr. Molenstichting Zeevang, 31 okt. 2011.

De molen ligt nog steeds in opslag, de herbouwplannen zijn er nog steeds. De windmotor wordt meegenomen in de algehele opwaardering van het gebied in het kader van de spreiding van de toeristenstroom vanuit Amsterdam. Daar zitten meer projecten in zoals een aanlegsteiger in het Markermeer ter hoogte van de molen t.b.v. de bruine vloot, de restauratie van het gemaaltje van de Kleiput en meer van dergelijke kleine dingen. De herbouw is beslist niet kansloos, er komt best geld voor dit toeristenspreidingsproject, maar het zal in ieder geval tot in 2019 duren, eer er beslissingen worden genomen door hogerhand.
Bart Slooten, 29 okt. 2018.
-----

Er is een windmotor beschikbaar om in de Etersheimer Braakpolder te plaatsen en ook daadwerkelijk voor bemaling in te zetten. Zo kan ook bemaling op kleine schaal aanschouwelijk gemaakt worden.
Bron: website Etersheimerbraak, nov. 2020.


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2021-08-01 12:00:00
Colofon en copyrights