plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.4123
aanduidingFlaauwers Inlaag
plaatsSerooskerke
gemeenteSchouwen-Duiveland
provincieZeeland
locatie RD X 46977, Y 411833
N 51.684851, O 3.825059
   
standplaatsoostzijde van de huidige Weversinlaag
gebouwd 1910
statusbetonrestant (nog te onderzoeken)
verdwenen 1927
functieonderbemalen buitendijks land
eigenaarWaterschap Schouwen
 
   Constructie
beschrijvingMiddelgrote windmotor
fabricaatStar
leverancierBrinkmann & Niemeijer, Zutphen
inrichtingwaaierpomp
plaatje
   Verwijzingen
informatie/ foto'sAllemolens.nl, molen nr. 12640
   Geschiedenis
Zierikzeesche Nieuwsbode, 22 juni 1910:
Aanbesteding.
Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap Schouwen zal, op Donderdag 7 Juli 1910, des namiddags 1 uur, in 's Landskamer te Zierikzee, aanbesteden:
Het leveren en stellen van een metallieken Molen met bijbehorende werken, in de inlaag van Flaauwers. ..."

Zierikzeesche Nieuwsbode, 8 juli 1910:
"Zierkizee, 7 Juli. Door het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap "Schouwen" werd heden alhier aanbesteed: Het leveren en stellen van een metallieken molen met bijbehorende werken in de inlaag van Flaauwers.
Inschrijvers waren:
C.D. Ornée te Scharendijke ƒ 1150
Wed. A. Anker & Zonen te Zierikzee - 1149
Gebrs. Bax te Zierikzee - 1125
H.J. Romeijn te Burgh - 1120
P. Berrevoets Cz, te Ellemeet - 1110
C. de Voogd te Duivendijke - 1100
J.M. Dekker Sz. te Brouwershaven -1090
J. Boot Jz. te Kerkwerve -1080
P. Berrevoets Sz. te Kerkwerve - 1073
J. Verboom te Serooskerke - 997
De gunning is aangehouden."

Algemene Vergadering Waterschap Schouwen, 17 sept. 1910:
"... dat bij de op 7 Juli 1910 gehouden besteding van het leveren en opstellen van een metallieken molen in de inlaag van Flaauwers volgens bestek No. 374 het werk niet is gegund en nu in eigen beheer wordt uitgevoerd ..."
Bron: Zeeuws Archief polder Schouwen toegang 3326 notulen inv. no 42.
Jan de Witte, feb. 2019.

"Op 7 Juli 1910 werd aanbesteed het leveren en plaatsen van een Star-windmotor, ter uitmaling van water uit het boezempje achter de vroegere opzichterswoning van Flaauwers, met de levering van al de daartoe benoodigde materialen en arbeidsloonen.
Dit werk werd echter niet gegund en is alsnu in eigen beheer uitgevoerd.
De levering der molen werd opgedragen aan de firma Brinkmann & Niemeijer te Zutphen. Het benoodigde hout voor den onderbouw werd geleverd door de firma De Broekert te Zierikzee.
Op 24 November kwam men met het plaatsen der molen geheel klaar en werd op dien datum dezelve voor 't eerst in gebruik gesteld, waarbij toen bleek, dat zij uitstekend aan de gestelde eischen voldeed. De capaciteit dezer molen bedraagt bij een flinke windkracht ± 35 M3 per uur.
De kosten voor levering en plaatsing der molen bedroegen:
Aankoop molen ƒ 487,--
" hout fundering ƒ 137,--
" cement, tras, grind en zand ƒ 75,--
" ijzeren liggers, krooshek, bouten enz. ƒ 20,58
Arbeidsloon, spijkers, huur van de mallen enz. ƒ 214,64
Te zamen ƒ 934,22.
Bron: Zeeuws archief, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Schouwen, Toegang 3326 inv.nr. 311 jaarverslag 1910.
-----

Zierikzeesche Nieuwsbode, 3 mei 1912:
De voormalige dijkbaaswoning in de Flaauwers, die was ontruimd en wegens vochtigheid afgekeurd, wordt mogelijk weer in gebruik genomen door een werkman van Schouwen, omdat door de werking van het molentje in de inlaag de vochtigheidstoestand zou zijn verbeterd.
-----

1923: Geheel herstellen van den kleinen Flaauwers molen, die geheel vernield werd gedurende een hevigen wind. ƒ 192,27.
1924: Herstel windrad en as, midsgaders het molenlichaam. Het rad was met as door de storm van het motorlichaam gerukt. ƒ 112,66.
1925: Een nieuwe as voor het windrad, nadat de oude door een storm gebroken was. ƒ 62,50.
1926: Div. herstellingen o.a. aan de kop en vang, een afdekkap was eraf gewaaid. ƒ 17,20.
1927: Kleine Flaauwersmolen wordt vervangen door een benzinemotor met rechtstreeks gekoppelde centrifugaalpomp, geleverd door A. Anker Zierikzee voor ƒ 560.
Bron: Zeeuws archief, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Schouwen, Toegang 3326 inv.nr. 574 & 575 jaarrekeningen.

In de toelichting achter de meeste jaarrekeningen staat per volgnummer van de ingeschreven rekening of per projectje een kleine omschrijving, zodoende weten we wat meer. Letterlijk staat er in 1927: "Toen wederom windroos eraf gewaaid was en herstel niet doenlijk, heeft men toren ingekort, fundering gewijzigd en een houten loodsje gebouwd, een hokje voor de motor etc."

"Den 23sten Augustus stortte het wiekenstel van de kleine Flaauwersmolen, dat totaal versleten was, naar beneden. Reparatie van deze versleten onderdeelen zou hooge kosten met zich medebrengen en veel tijd verderen, terwijl een snelle voorziening, in verband met den hoogen waterstand, wenschelijk was."
Bron: Zeeuws archief, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Schouwen, Toegang 3326 inv.nr. 311 jaarverslag 1927.

Fa. Anker te Zierikzee werkte veel voor de polder, zal een smederij/ constructiebedrijf gehad hebben. Werkte ook aan de windmotoren, brugleuningen en leveren van betonijzer etc.
Jan de Witte, 1 maart 2019.
   Aanvullingen
De molen stond met een sluis op een dijk rond een buurtje in de zuidwesthoek van de Flaauwers Inlaag.
Het westelijke deel van de inlaag heet nu Weversinlaag, het buurtje is verdwenen, maar de sluis/fundering lijkt nog aanwezig.

plaatje
2. Detail top. kaart 1917

plaatje
3. Foto: Jan de Witte, 9 feb. 2019


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2019-03-08 11:40:31
Colofon en copyrights