plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2977
standplaatsaan de Bovenweg nz.
plaatsStrijen
gemeenteHoeksche Waard
gebiedPolder Het Oudeland van Strijen
provincieZuid-Holland
locatie RD X 95864, Y 417442
N 51.742559, O 4.530961
   
statusbestaand
functieonderbemalen akkerland
toestandgoed
maalvaardigja
 
   Constructie
beschrijvingijzeren weidemolen
fabricaatBosman, Piershil
typeV-8
inrichtingwaaierpomp
plaatje
1. Foto: Jan Mulder, 9 juni 2018
   Aanvullingen
De molen staat in een weiland gelegen aan de Bovenweg in Strijen, op ± 800 meter gerekend vanaf de Oudendijk. De molen is van een particulier. Ten tijde van de foto-opnames was er een opvallend groot verschil in het waterpeil tussen voor- en achterwaterloop. Wat ook opviel was een koppeling in de waaieras, een heel bijzondere hulpaandrijving. Vlotter zit aan de inloopzijde. Molen functioneert m.i. nog.
De molen staat in de polder Het Oude Land van Strijen, een heel oude polder. Het is deels een beschermd weidevogelgebied met vele grassoorten en verschillende kruiden en deels ook in gebruik als landbouwgrond. Er is geen strikte scheiding tussen deze twee gebieden. Deze tweedeling zorgt voor een wat ingewikkelde waterbeheersing. Het weidegedeelte is gebaat bij een hogere waterstand dan het landbouwgedeelte. In aanleg was er voor de beide Bosmanmolens geen taak meer weggelegd, zo begreep ik van de zegsman die beleidsmatig betrokken was bij de inrichting van dit gebied. Een wonder dus dat er nog een aantal te vinden zijn.
Jan Mulder, 9 juni 2018.

Een Bosman V-8 met 4 m toren en 3 m wiekenstel. Wieken en vanen uit staal, octrooinummer op de vanen. Met originele Bosman hulpaandrijfkast (voor aftakasaandrijving).

plaatje

plaatje

plaatje

plaatje
5. Foto's: Jan Mulder, 9 juni 2018


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2019-04-14 12:54:41
Colofon en copyrights