plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd
   Algemeen
dbnr.2976
standplaatsaan de Walenweg zz.
plaatsStrijen
gemeenteHoeksche Waard
gebiedPolder Het Oudeland van Strijen
provincieZuid-Holland
locatie RD X 95067, Y 418223
N 51.749494, O 4.519291
   
statusbestaand
functieonderbemalen landerijen
toestandgoed
maalvaardigja
 
   Constructie
beschrijvingijzeren weidemolen
fabricaatBosman, Piershil
typeV-8
inrichtingwaaierpomp
plaatje
1. Foto: Jan Mulder, 9 juni 2018
   Aanvullingen
Deze molen is te vinden aan de Waleweg in Strijen, op ± 400 meter gerekend vanaf de Oudendijk op een kruising met een Eigenweg. Staat in een perceel deels bouwgrond en deels weiland. Molen is intact en lijkt nog te functioneren. Het blad van de hoofdvaan is verbogen. Vlotter zit aan de instroomzijde. De vlotter lijkt vrij nieuw, aan een paal naast de molen hing een verroest bolrond voorwerp, mogelijk is dit de oude vlotter (zie foto’s). Van de betonrand van de onderbouw, waarop de toren is bevestigd, is een stuk af, waardoor de bevestigingsbout wellicht niet meer voldoende grip heeft in de betonnen onderbouw. De bladen zijn van metaal (zink) en knap roestig. De molen is particulier eigendom.
De molen staat in de polder Het Oude Land van Strijen, een heel oude polder. Het is deels een beschermd weidevogelgebied met vele grassoorten en verschillende kruiden en deels ook in gebruik als landbouwgrond. Er is geen strikte scheiding tussen deze twee gebieden. Deze tweedeling zorgt voor een wat ingewikkelde waterbeheersing. Het weidegedeelte is gebaat bij een hogere waterstand dan het landbouwgedeelte. In aanleg was er voor de beide Bosmanmolens geen taak meer weggelegd, zo begreep ik van de zegsman die beleidsmatig betrokken was bij de inrichting van dit gebied. Een wonder dus dat er nog een aantal te vinden zijn.
Jan Mulder, 9 juni 2018.

Een Bosman V-8 met 3 m toren en 3 m wiekenstel. Stalen wieken en vanen, met het octrooinummer van Bosman erop.

plaatje

plaatje

plaatje

plaatje
5. Foto's: Jan Mulder, 9 juni 2018


Stuur een reactie
Gewijzigd: 2019-04-14 12:54:33
Colofon en copyrights