plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje plaatje
Molendatabase.net
Zoek globaal op trefwoord:
of dbnr.:
plaatje of zoek gedetailleerd

Uitleg
Grote inspiratiebronnen voor het opzetten van deze database met windmotoren en weidemolens in heel Nederland waren:
- het boekje De windmotor als poldergemaal in Friesland, J. Bergsma en W.D. Hengst, 1995. Hiervan is de nummering integraal in de database overgenomen (inventarisnummer), alsmede enkele verkleinde foto's van inmiddels verdwenen windmotoren.
- de website en Friese windmotor-restanten-inventarisatie van de Stichting Windmotoren Friesland.
- de afstudeerscriptie Windmotoren in Friesland door Mark Ravesloot, aug. 2009,
met een inventarisatie van alle verdwenen windmotoren in Friesland.
- Nelly Sonnevelds Database van Verdwenen Molens.
De database en website zijn opgezet en worden bijgehouden in overleg met de Nederlandse Molendatabase en Vereniging De Hollandsche Molen.

Onder windmotoren verstaan we de ijzeren molens die voornamelijk voor polderbemaling dienen/dienden. Windmotoren hebben geen losse wieken, maar een rad met spaken en ringen waarop de bladen zijn bevestigd. Omdat vooral ijzeren weidemolens nergens anders werden geregistreerd, zijn die vanaf juni 2015 vanuit Weidemolens in NH overgenomen in Molendatabase.net.

Door sommigen wordt de term "Amerikaanse windmotor" gebruikt, dat lijkt een onjuiste verbastering van "windmotor" en "Amerikaanse windmolen". Aangezien bijna alle Nederlandse windmotoren in Duitsland of Nederland gebouwd werden, gebruiken wij de term "windmotor" die al vanaf eind 19e eeuw in het Nederlands gangbaar is.
We verwijzen naar de voorgangers in de Database van Verdwenen Molens, en we nemen ook voor zover beschikbaar en nuttig, de nummering van Ten Bruggencate op om een koppeling met Allemolens.nl mogelijk te maken.

Oorspronkelijk werd de database eind 2010 opgezet als Nederlandse Windmotorendatabase. Eind 2012 bouwden we een aparte website Weidemolens in Noord-Holland om die molentjes ook te kunnen registreren. Omdat er wat overlap in deze beide databases zat, en er behoefte bestond om ook weidemolens en andere molentypes buiten Noord-Holland te registreren, werd alles midden 2015 samengevoegd in Molendatabase.net.

Kleine molens (speelmolens, tuinmolens) die niet op Molendatabase.nl staan, kunnen worden opgenomen indien de molen een permanente plek heeft en de vlucht groter is dan ca. 3 meter en/of de molen functioneel is. Ook windturbines waarvan foto's en gegevens gestuurd worden, nemen we graag op hoewel daarop (nog) niet actief gezocht wordt. Mocht een vrijwilliger met kennis van windturbines zin en tijd hebben zich daarin te verdiepen, graag!

Het is een enorm karwei om al deze molens te registreren, dus daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wij stellen het zeer op prijs als u fotomateriaal en gegevens instuurt! Deze database wordt puur door vrijwilligers onderhouden en dient geen enkel commercieel oogmerk. Op onze paginavullende Google-kaart staan alle opgenomen molens waarvan de coördinaten bekend zijn:
plaatje = bestaand, plaatje = restant, plaatje = verdwenen.

Redactie
(voorlopig) Michiel Hooijberg.
Klik op de envelop rechtsboven om contact op te nemen per email.

plaatje

Aangezien de getoonde informatie uit vele bronnen afkomstig is, aanvaardt de redactie geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in Molendatabase.net.

Grafisch en technisch ontwerp
Oorspronkelijk door plaatje HippoWebDesign, Amsterdam voor de Nederlandse Molendatabase. Op de vorm van presentatie van de gegevens in relatie tot molens en op het (grafisch) ontwerp van de Nederlandse Molendatabase berust copyright. Dit ligt bij Hippo WebDesign. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overnemen en gebruiken hiervan is een inbreuk op het auteursrecht.
Aangepast door Michiel Hooijberg, gebaseerd op de Database van Verdwenen Molens.

Copyright teksten
Molendatabase.net is een initiatief van louter vrijwilligers, zonder enig winstoogmerk. Het doel van de database is het bijeenbrengen, voor vrije en gratis kennisvergaring, van gegevens over alle bestaande en (deels) verdwenen windmotoren en weidemolens in Nederland.

Op de inhoud van Molendatabase.net rust copyright. Voor de in de database opgenomen teksten van individuele molens geldt de Creative Commons licentie die hier te lezen is. De licentie houdt in dat u van ons de teksten van een individuele molen mag gebruiken op voorwaarde van
1. Naamsvermelding (u moet als bron Molendatabase.net opnemen);
2. Het project waarvoor u de teksten gebruikt is geheel niet-commercieel (u mag er geen geld mee verdienen);
3. U mag geen afgeleide werken maken op basis van deze teksten (u mag onze teksten niet zelf bewerken).
Het is echter principieel niet geoorloofd hier opgenomen gegevens van meer dan één molen in enige samenhang in welke vorm dan ook te presenteren.

Copyright foto's
In Molendatabase.net zijn foto's opgenomen die gratis ter beschikking zijn gesteld voor opname in deze database. Het copyright op deze foto's berust bij de respectievelijke fotograaf. Het is niet toegestaan deze foto's te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf. Neem daartoe contact op met de redactie.

Het was niet altijd mogelijk om de rechthebbenden van de in de database opgenomen (historische) foto's te achterhalen. Indien u meent de auteursrechten te bezitten op een of meerdere afbeeldingen op deze website, neemt u dan contact op met de redactie.

Bosmanmolens
Bosman heeft slechts in het prille begin enkele T-Fordcardans (achteras) gebruikt, halverwege de 1930-er jaren kwamen de A-Ford achterassen (1928-1932) al voor als haakse overbrenging bij de Bosmanmolens. Deze werden tot ongeveer 1960 gebruikt in de half- en volautomatische molens.
Vanaf 1960 werd de achteras van de flathead Ford V-8 (1932-1948) gebruikt als haakse overbrenging, deze waren van Ford USA zelf of van SAF uit Frankrijk, die de Ford in licentie bouwde (later Simca).
De V-8 achterassen werden tot ze niet meer verkrijgbaar waren (begin jaren zeventig) gebruikt, daarna werd nog enkele jaren weer met oude A-Ford assen of nieuw gemaakte voordeksels en hoofdstaartbomen met nieuw gemaakte tandwielen de V-8/2 enkele jaren geproduceerd. Hierna kwam halverwege de 1970-er jaren de WBC, later ’77 molen op de markt. De eerste serie molens waren dus A-Fords, later de V-8 en de V-8/2 en de WBC later ’77. Pas in 2004 werd de 4e generatie Bosmanmolen type B4 gelanceerd.
Het type kun je als leek niet zomaar onderscheiden, de A-Fordkop is 3/8” kleiner in diameter dan de V-8 en de diameters van de torenassen verschillen. Ik kijk aan de hand van de foto’s welk type het is voor vermelding op de database, goede foto’s van de molen en de kop van de molen en de juiste locatie zijn hiervoor zeer belangrijk.

plaatje

De werking bij de Fordkoppen is als volgt: op de foto (van dbnr. 3090) is een ring in de kop zichtbaar, die op de telescoopbuis gelast zit. Deze telescoopbuis staat via de tussenstang in verbinding met de evenaar waaraan de vlotter zit. Deze gaat dus ongeveer 5 cm op en neer in de kop en neemt de krukwang via de krukpen mee, die om de ring van de telescoopbuis zit. De krukwang zit rechtstreeks op de hoofdstaartas gemonteerd en draait dus een halve slag. Achter de ronde plaat zitten twee haakse tandwielen gemonteerd, een op de hoofdstaartas en een op de zijstaartas. Als de hoofdstaartas draait, gaat de zijstaartas automatisch mee. Dus de zijstaartas volgt de hoofdstaartas. Bij de nieuwe molens heeft iedere staartas zijn eigen krukwang. Deze hebben 12 mm asjes welke tussen 2 ringen op de telescoopbuis draaien.
Op de foto is ook net het oliekapje van het pionwiel te zien, dat zorgt dat de olie die in de kop van de molen zit, niet via de torenas naar beneden loopt. Tekeningen heb ik er niet van, bent u in de buurt kom gerust langs en laat ik alles zien.
Tekst: © Cor Bus, 12 juli 2018. Windkracht onderhoud en reparatie.

Octrooien van Bosman
Op de Bosmanmolens type A-Ford is een messing fabrieksplaatje aangebracht halverwege de toren. Hierop staan de Ned. Octr. nos. 42037 en 46789 vermeld.

NL42037 (uitgegeven 15 nov. 1937) heeft betrekking op de automatische windvaanverstelling d.m.v. het waterniveau aan zuig- of perskant van de molen. Dit octrooi werd door Bastiaan Bosman te Piershil aangevraagd op 29 februari 1936, onder de titel “Windmolen voor het aandrijven van een waterpomp". Het octrooi werd dus verleend en geregistreerd op 15 november 1937, en verviel op 16 oktober 1955 wegens afloop van de maximale duur;
NL46789 (uitgegeven 15 nov. 1939) heeft betrekking op de handbediende windvaanverstelling middels een kwadrant met rondselstang;
NL84965 (uitgegeven 15 april 1957) heeft betrekking op de lagerasafdichting nabij de pompwaaier;
NL8204337 (1 juni 1984) heeft betrekking op tegengesteld draaiende wiekbladen in combinatie met een verticale aandrijflijn;
NL8204338 (1 juni 1984) heeft betrekking op een windmolen met hulpwindroos in plaats van windvaansysteem.

Ook is op het plaatje telefoonnummer 16 te zien. In de telefoongids van 1950 staat bij dit nummer 16 de naam van B. Bosman, windmolens en poldergemalen. Overigens komt in de gids van 1933 onder nummer 16 de naam van B. Bosman al voor. In 1963 werd het nummer uitgebreid naar 316, en in 1973 naar 1316.
Jan Mulder (met informatie van D. Bosman), okt. 2018.

Stuur een reactie
Colofon en copyrights